Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej

Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej 
Przedszkola nr 105 „Szczepinek” na rok szkolny 2017/2018

 

Zadanie I

„Aktywny przedszkolak” – rozwijanie aktywności poznawczej i ruchowej dziecka

 1. Zorganizowanie Światowego Dnia Sportu.
 2. Organizowanie zabaw ruchowych umożliwiających poznawanie różnych dyscyplin sportowych.
 3. Codzienna aktywność na świeżym powietrzu.
 4. Wskazywanie dzieciom zalet zdrowego stylu życia i spędzania czasu w sposób aktywny:
 • Organizowanie zajęć ruchowych w sali, na placu zabaw, boisku
 • Zachęcanie dzieci do wszelkich gier i zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, zorganizowanych)
 • Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach
 1. Zaproszenie gości związanych ze sportem:
 • Panią z w-f ze szkoły
 • Panią z basenu
 1. Spotkanie z panią pielęgniarką na temat zdrowego stylu życia.
 2. Udział w projektach sportowych, np.: Mali Wspaniali
 3. Tworzenie pomocy sportowych i wykorzystywanie ich podczas codziennych ćwiczeń.
 4. Zorganizowanie przeglądu twórczości rodzinnej promującej ruch pt. „Aktywny przedszkolak”.
 5. Udział w konkursach promujących zdrowie i aktywność fizyczną.
 6. Wyjście do pobliskich parków w celu zabawy na profesjonalnych przyrządach sportowych.
 7. Wyjścia do różnych obiektów sportowych

Zadanie II

„Odżywiam się zdrowo” – tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu korzyści płynących ze zdrowego odżywiania

 1. Realizacja projektu społeczno – edukacyjnego „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
 2. Realizacja programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 3. Realizacja programu edukacyjnego „Mamo, tato wolę wodę”
 4. Zorganizowanie spotkań z:
 • Pielęgniarką
 • Dietetykiem
 • lekarzem
 1. Odwiedzenie przedszkolnego zaplecza kuchennego (zaznajamianie dzieci z procesem przygotowywania posiłków i sposobów przechowywania produktów).
 2. Wyjście pobliskiego sklepu warzywnego – oglądanie owoców i warzyw, zapoznanie z praca ekspedientki.
 3. Obchody dni warzyw i owoców, np. „Dzień Marchewki”, „Dzień Dyni”, „Owocowy dzień”, itp.
 4. „Stół szwedzki” – samodzielne komponowanie kanapek z przestrzeganiem zasad higieny.
 5. Zorganizowanie „ogródków” z ziołami i warzywami w sali przedszkolnej.
 6. Zapoznanie dzieci z literaturą piękną (wiersze, bajki, teatrzyki, opowiadania, piosenki) promującą racjonalne odżywianie.
 7. Zorganizowanie międzyprzedszkolnego przeglądu plastycznego „Moje ulubione warzywo”.
 8. II edycja Przedszkolnego Rodzinnego Przeglądu Kulinarnego (przygotowanie potrawy dla dzieci z danej grupy i opublikowanie jej przepisu).
 9. Opracowanie z dziećmi zdrowego jadłospisu lub piramidy zdrowia.
 10. Zajęcia kulinarne.