Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej

Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej 
Przedszkola nr 105 „Szczepinek” na rok szkolny 2016/2017

 

 

Zadanie I

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – tworzenie warunków, które wspierają edukację zdrowotną i sprzyjają zdrowemu stylowi życia.

 1. Udział w programach i projektach zewnętrznych propagujących postawy prozdrowotne:

ü  „Mamo, tato wolę wodę”

ü  „Akademia zdrowego przedszkolaka”

ü  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

ü  „Mali Wspaniali”

 1. Organizowanie projektów wewnętrznych rozwijających wiedzę
  o wartościowych produktach i zasadach ich łączenia, a także o potrzebie bycia aktywnym fizycznie:

ü  „Dzień marchewki”

ü  „Dzień dyni”

ü  „Owocowy dzień”

ü  „Dzień sportu”

ü  Wystawa twórczości rodzinnej – „Mój obrazkowy jadłospis” lub „Rysunkowe książki kucharskie”

 • (poznawanie ich budowy, smakowanie, poznawanie etapów wzrostu, odkrywanie nowych smaków i zapachów, przyrządzanie sałatek, soków itp.)
 • zajęcia na temat potrzeby uprawiania sportu, wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i rozwój człowieka

ü  Konkurs rodzinny na hasło propagujące zdrowy i aktywny styl życia

 1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających nabywanie pożądanych zachowań i wyborów:

ü  Organizowanie zabaw tematycznych np. „Sklep”, „Dom”, „Przyjęcie urodzinowe”, „Gotujemy obiad”, „Rodzina”

ü  Wykorzystywanie literatury dziecięcej o produktach i zachowaniach prozdrowotnych

ü  Samodzielne komponowanie śniadania – stół szwedzki

ü  Zakładanie sezonowych kącików hodowli ziół, warzyw …

ü  Spotkania z pielęgniarką:

 • - higiena przed i w czasie posiłku
 • - związek między odżywianiem i zdobywaniem odporności i zdrowiem
 • - poznawanie układu pokarmowego człowieka

ü  Poznawanie pracy pań kucharek w przedszkolnej kuchni

 • - poznawanie czynności wykonywanych podczas gotowania obiadu
 • - przyglądanie się pracy urządzeń elektrycznych ułatwiających pracę w kuchni
 • - wizyta w przedszkolnym magazynie z żywnością i zapoznanie z warunkami przechowywania produktów

ü  Zajęcia gimnastyczne – gimnastyka korekcyjna

ü  Spotkanie z osobą propagującą zdrowy i aktywny styl życia

 • - wpływ aktywności fizycznej na zdrowie
 • - zapoznanie z wybraną dyscypliną sportową
 • - zapoznanie z zasadą „fair play” obowiązującą w sporcie

ü  Poznanie środowiska sportowego w najbliższej okolicy

ü  Poznanie sklepów ze zdrową żywnością w najbliższej okolicy

ü  Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć „Zdrowy styl życia” – zestaw plansz

 

ZADANIE II

„Przedszkolak w świecie literatury” – rozwijanie sfery poznawczej przedszkolaków
w oparciu o literaturę dziecięcą.

 1. Poznawanie różnych gatunków literackich – bajka, baśń, wiersz

ü  Zapoznanie dzieci z klasycznymi utworami literatury dziecięcej i ich autorami

 1. Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych

ü  „Cały Wrocław czyta dzieciom”

ü  „Zaczytani”

 1. Udział dzieci w słuchaniu utworów literackich czytanych przez rodziców

ü  Głośne czytanie dzieciom w różnych porach dnia utworów literackich – bajek, opowiadań

 1. Nabywanie przez dzieci szacunku do książki

ü  Tworzenie kącików książek, segregowanie, odkładanie książek na swoje miejsce

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

ü  Biblioteką Miejską przy ul. Głogowskiej

ü  Biblioteką Szkolną

ü  Zaproszenie pani bibliotekarki szkolnej do przedszkola

 1. Udział w konkursach oraz przeglądach dotyczących literatury dziecięcej

ü  Zorganizowanie przeglądu plastycznego „Moja ulubiona bajka”

 1. „Jak powstaje książka?” – zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki
 2. Poznawanie historii Krasnali Wrocławskich

ü  Spacery po Wrocławiu śladami wrocławskich krasnali

 1. Zorganizowanie wyjścia do Teatru Lalek we Wrocławiu
 2. Poszerzanie doświadczeń literackich poprzez udział w przedstawieniach teatralnych

ü  Organizowanie na terenie przedszkola cyklicznych przedstawień teatralnych

ü  Spotkanie z aktorem z wrocławskiego teatru