Programy

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego: 

 

 1. „Nasze przedszkole” 
  Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska
 2. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

 

 

Nauczycielki stosują w codziennej pracy sprawdzone metody, techniki oraz formy pracy pedagogicznej:

Edukacja matematyczna według koncepcji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”

 • Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona
 • Pedagogika zabawy
 • Elementy metody Ireny Majchrzak
 • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

 

Realizujemy też własne programy, opracowane przez nauczycielki naszego przedszkola:

 

 • Program edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak”
 • „Program adaptacyjny dzieci trzyletnich”
 • „Program pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • Program ekologiczno – przyrodniczy „Ekoludek”
 • Program profilaktyki agresji w przedszkolu „Co kto lubi?”