Wiosna

Dnia 21 marca przywitaliśmy wiosnę tradycyjnym przemarszem w pobliżu naszego przedszkola.