Tel: 71 7986924

wew.250

Wiosna

Dnia 21 marca przywitaliśmy wiosnę tradycyjnym przemarszem w pobliżu naszego przedszkola.