Babcia i Dziadek w przedszkolu

Dzisiaj w naszej grupie odbyła się Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Przedszkolaki przygotowały program artystyczny.Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie. Również dziadkowie mieli możliwość zaśpiewać ze swoimi wnukami. Był to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale także dla zaproszonych gości, dzień pełen wzruszeń, uśmiechów, radości. Na zakończenie spotkania goście obdarowani zostali upominkami.