Jesteśmy bezpieczni

W ostatnim tygodniu października w grupie II zgłębialiśmy temat Jesteśmy bezpieczni. Najpierw wybraliśmy się na skrzyżowanie, by obserwować ruch uliczny i poznać zasady bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę ulicy. Potem rozmawialiśmy o służbach, które zapewniają nam bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia i numerach telefonów, które wszyscy powinniśmy znać. Nauczyliśmy się wiersza pt. „Ważna wiadomość” W. Fabera.

Na koniec wykonaliśmy Nasz sygnalizator świetlny. Lubimy wykonywać prace plastyczne, zwłaszcza, gdy efekt jest taki imponujący. Z prac plastycznych powstała wspaniała wystawa dla naszych rodziców.