"Mamo, Tato, wolę wodę"


 

 

 

DRODZY RODZICE

 

W grupach I i II na przełomie marca i kwietnia realizowany był  projekt edukacyjny pt. "Mamo, Tato, wolę wodę". Do udziału w projekcie zaprosiły nas: Żywiec Zdrój S.A. w Cięcinie oraz Laboratorium Komunikacji w Warszawie. W grupach prowadzone były zajęcia umysłowe, muzyczne, plastyczne i ruchowe, w ramach których dowiedzieliśmy się o roli wody dla człowieka i przyrody. Projekt szcególnie akcentował rolę wody w codziennej diecie, zwracał uwagę na zagadnieia ochrony środowiska, a także kształtował postawy proekologiczne dzieci.