Tel: 71 7986924

wew.250

Jesteśmy przyjaciółmi przyrody.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że otrzymaliśmy certyfikat "Kubusiowego Przyjaciela Natury". Jest on poparciem naszego rocznego starania aby dzieci ze Szczepinka już od najmłodszych lat kształtowały w sobie postawy proekologiczne. Działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci to szereg akcji podjętych wewnątrz placówki - zajęcia dydaktyczne, w terenie, zabawy i konkursy ekologiczne - jak również udział w zewnętrznym projekcie "50/50. Bezinwestycyjne oszczędzanie energii". Nasze dzieci wiedzą, że wiele zależy od nich samych jeśli chcą aby przyroda wokół nas uważała, że jesteśmy jej przyjaciółmi.