Jesteśmy przyjaciółmi przyrody.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że otrzymaliśmy certyfikat "Kubusiowego Przyjaciela Natury". Jest on poparciem naszego rocznego starania aby dzieci ze Szczepinka już od najmłodszych lat kształtowały w sobie postawy proekologiczne. Działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci to szereg akcji podjętych wewnątrz placówki - zajęcia dydaktyczne, w terenie, zabawy i konkursy ekologiczne - jak również udział w zewnętrznym projekcie "50/50. Bezinwestycyjne oszczędzanie energii". Nasze dzieci wiedzą, że wiele zależy od nich samych jeśli chcą aby przyroda wokół nas uważała, że jesteśmy jej przyjaciółmi.