Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Odsłony

Odsłon artykułów:
142583

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Home

O nas

 

Telefon: 71 798 69 24

wew. 103 wicedyrektor - Anna Wójcik

wew. 141 korytarz - szatnia, przedszkole

wew. 100 sekretariat - szkoła

wew. 114 intendent - Marzena Jaźwiec

wew. 110 kierownik gospodarczy - Renata Klepczyk 

 

 

       Początek działalności Przedszkola nr 105 datuje się na rok 1975, kiedy to pierwsze 150 dzieci rozpoczęło zabawę i naukę w tej placówce opiekuńczo - wychowawczej. W roku 2001 otrzymało imię "Szczepinek". Jest to imię młodego mieszkańca wrocławskiego osiedla Szczepin, który jeździ na wrotkach, mieszka w przedszkolu, gdzie bawi się i uczy wraz dziećmi. Od roku 2008 przedszkole funkcjonuje jako placówka pięciooddziałowa. 

Z dniem 1 września 2012r. Przedszkole weszło w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 18.

     Przedszkole położone jest w dzielnicy Stare Miasto, na osiedlu Szczepin - dobry dojazd autobusami (127, 122, 103, 142) i tramwajami (10,12,20,33 plus, 32 plus ,23). Mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku z ukwieconym ogrodem i dużym placem zabaw. W przedszkolu znajduje się 5 sal dydaktycznych z węzłami sanitarnymi, dobrze wyposażonych w kąciki zabaw i pomoce dydaktyczne; szatnia z przedsionkiem; w pełni wyposażona kuchnia (serwująca smaczne i dostosowane do wymagań dietetycznych posiłki, uwzględniające upodobania dzieci);hol rekreacyjno – sportowy; ogródek przedszkolny (zielony, wyposażony w sprzęt ogrodowy: piaskownice, huśtawki, drabinki). Obecnie do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które są podzielone na 5 grup (3-latki, 3-4-latki, 4-latki, 5-latki, 5-6-latki).

 

 Przedszkole 105 „Szczepinek” jest przedszkolem publicznym:

• dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

• zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

• praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

• placówka jest czynna od 6.30 do 17.00

 

ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

GMINA WROCŁAW

INSTYTUCJE NADZORUJĄCE PRZEDSZKOLE

KURATORIUM OŚWIATY

pl. Powstańców W-wy 1

tel. 71 340 63 48

URZĄD MIEJSKI - DEPARTAMENT EDUKACJI

ul. Gabrieli Zapolskiej 4

tel. 71 777 77 06, 71 777 87 06

 


Programy realizowane w przedszkolu:

• program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole" autorki: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska - Mieszek, wydawnictwo WSiP

• program Wychowawczy Przedszkola,

• program własny Profilaktyki Agresji „Co kto lubi”,

• program własny „Bezpieczny przedszkolak”

Programy

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego: 

 

 1. „Nasze przedszkole” 
  Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska
 2. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

 

 

Nauczycielki stosują w codziennej pracy sprawdzone metody, techniki oraz formy pracy pedagogicznej:

Edukacja matematyczna według koncepcji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”

 • Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona
 • Pedagogika zabawy
 • Elementy metody Ireny Majchrzak
 • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

 

Realizujemy też własne programy, opracowane przez nauczycielki naszego przedszkola:

 

 • Program edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak”
 • „Program adaptacyjny dzieci trzyletnich”
 • „Program pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • Program ekologiczno – przyrodniczy „Ekoludek”
 • Program profilaktyki agresji w przedszkolu „Co kto lubi?”

Kadra

W przedszkolu pracuje kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno-obsługowy.

 

Dyrektor ZSP 18

mgr Ewa Krysmann

Wicedyrektor ds. przedszkola

mgr Anna Wójcik

Wicedyrektor przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Środa 8.00 – 11.00

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 71 798 69 24 wew. 103

Nauczyciele:

mgr Marta Grudzień

mgr Magdalena Sas

Miriam Wójciak

mgr Jowita Kwiecień

mgr Małgorzata Kubera

mgr Agnieszka Radomska

mgr Ewa Żero – Przeor

mgr Agnieszka Motysek

mgr Magdalena Sorys - Haręźlak

Logopeda: mgr Zofia Zielińska

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej: mgr Joanna Rękas

Katecheta: mgr Tomasz Jasiński

Pomoc nauczyciela: Iwona Działa

Intendent: Marzena Jaźwiec

Kuchnia:

Jadwiga Pukas

Elżbieta Ziółkowska

Danuta Celer

Pomoc techniczna:

Bożena Kowalska

Julia Pomian

Grażyna Łukaszek

Jolanta Wiśniewska

Estera Papiernik

                        

Procedura odbioru dzieci w Przedszkolu nr 105 „Szczepinek” we Wrocławiu

 1. Dziecko może być odebrane z przedszkola osobiście przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne, upoważnione przez nich pełnoletnie osoby.
 2. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego   z przedszkola przez upoważnioną przez nich dorosłą osobę.
 3. W przypadku odebrania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej) i pozostawania na terenie przedszkola, w szczególności na terenie ogrodu przedszkolnego, odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby, które to dziecko odebrały.
 4. Nauczyciel w razie wątpliwości może prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnione do odbioru dziecka.
 5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie w przypadku, gdy nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (upojenie alkoholowe, narkotykowe). W takiej sytuacji nauczyciel powiadamia drugiego z rodziców lub inną osobę do tego upoważnioną. Nauczyciel powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora przedszkola.
 6. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel powiadamia o tym telefonicznie rodziców lub opiekunów dziecka.
 7. W sytuacjach, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie powiodły się, dyrektor przedszkola powiadamia Policję.          Z przebiegu zaistniałej sytuacji sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez wszystkich obecnych świadków.
 8. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz        z dzieckiem.
 9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 10. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do systematycznej aktualizacji telefonów kontaktowych.