Tel: 71 7986924

wew.250

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca

Beata Kuca

Wiceprzewodnicząca

Magdalena Renowicka

Sekretarz

Iga Czajkowska

Skarbnik

Magdalena Szczypińska - Puchalska