Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca

Beata Kuca

Wiceprzewodnicząca

Ewa Plucińska

Sekretarz

Iga Czajkowska

Skarbnik

Magdalena Szczypińska - Puchalska